5.1.2017
Spuštění centrální evidence členů OS KOVO

ážené kolegyně, vážení kolegové,
projekt „Centrální evidence členů OS KOVO“, který odstartoval schválením realizace Strategie OS KOVO na období 2013-2017 na zasedání Rady OS KOVO ve dnech 9. - 10. 12. 2015 byl definitivně dotažen do finální části svým usnesením ze zasedání Rady OS KOVO ve dnech 12. – 13. 10. 2016, které zde naleznete v příloze. Do tohoto projektu jsou povinny se zapojit všechny organizační jednotky OS KOVO, dle usnesení z Rady OS KOVO.

OS KOVO zároveň spouští internetovou aplikaci „Portál správy dat OS KOVO“, která bude sloužit ve druhé fázi přímo pro práci s členskou databází. Do Centrální evidence se zařazují členové dle §12, odst. 2 Stanov , členové seskupení OS KOVO a členové platící individuální členský příspěvek ve výši nejméně 100,- Kč u příslušného RP, kde jsou evidováni. Data jsou samozřejmě chráněna zesíleným šifrovacím kodem a vše bylo projednáno i na úřadu pro ochranu osobních údajů. Data členů OS KOVO nebudou samozřejmě nijakým způsobem zneužívána jak se v některých regionech uvádí a šíří nepravdivé informace. Podrobnosti naleznete v příloze - dopis do ZO.
Pro členy vedené v centrální evidenci budou vytištěny plastové průkazy s čárovým kódem EAN a QR kódem. Na průkazu bude uvedeno datum vydání a číslo člena sestávající ze čtyřmístného čísla ZO a pořadového čísla zařazení člena do centrální evidence (ID). Tisk průkazů budou zabezpečovat Regionální pracoviště OS KOVO od 1. 11. 2016.
Členský průkaz člena Odborového svazu KOVO je doklad, který umožňuje využívat služeb a výhod poskytovaných Odborovým svazem KOVO. Členský průkaz je majetkem Odborového svazu KOVO. V případě, že člen ukončí členství v Odborovém svazu KOVO, bude jeho průkaz  "deaktivován" a je povinen průkaz vrátit předsedovi své ZO nebo příslušnému RP OS KOVO. V případě, že člen přechází do jiné organizační jednotky OS KOVO, může zažádat o výměnu průkazu.
{popis}

Zpět na aktuality v závodě
Valeo na Facebooku
Valeo na Youtube