Proč se stát členem odborové organizace ?

 

I když se dnes zdá, že odbory nic nezmůžou (díky stále se zhoršující legislativě v neprospěch zaměstnanců), jsou odbory jedinou možností, jak lze zasahovat do pracovní problematiky a ovlivňovat tak kvalitu našeho zaměstnání.

Odbory jsou ze zákona legitimním zástupcem zaměstnanců při prosazování jejich potřeb, zájmů a řešení problémů se zaměstnavatelem.

Odbory jsou mnohdy jedinou a poslední možností, jak zabránit zaměstnavateli, aby si dělal jen to, co on sám chce. Zkuste si představit, jak by to mohlo vypadat bez odborů ( stagnace mezd, nerovné postavení, žádné benefity apod.) a ne jen vykřikovat co všechno odbory neudělali.

Chcete-li, aby odbory mohli udělat „co ještě neudělali“, přidejte se k početné skupině odborářů, zvýšíte tím šanci něčeho dosáhnout, protože tím výrazně posílíte své postavení v dnes velmi nerovném postavení zaměstnavatel versus zaměstnanec.

Jedině odbory mohou vyjednat kolektivní smlouvu a v ní prosadit vyšší mzdy, lepší sociální podmínky, bezpečnost při práci, správnou ergonomii, nebo poskytnou ochranu před neoprávněným propuštěním z práce a poskytnutí bezplatné právní pomoci apod.

Vždy je lepší vystupovat v početnější skupině než jako jednotlivec. Příkladem nám může být Škoda Mladá Boleslav, 90% zaměstnanců je organizováno v odborech a proto dokáží prosadit tak vysoké mzdy, nadstandardní benefity a sociální podmínky. Vezměme si z nich příklad!

Možná si mnozí mladí lidé myslí, že odbory jsou přežitkem komunismu, pravdou je, že odborové hnutí má své počátky v dobách ranného kapitalismu 19. století. Ale to už je jiná kapitola.


Prezident  Theodore Roosevelt o členství v odborech.

„Kdybych byl zaměstnancem továrny, dělníkem na železnici nebo jakýmkoli námezdním dělníkem, nepochybně bych se stal členem odborů své profese. Kdybych byl proti politice mých odborů, připojil bych se, když už pro nic jiného, tak z toho důvodu, abych pomohl napravit to špatné. Kdybych měl výhrady vůči nečestnému předákovi, vstoupil bych do odborů, abych ho pomohl odstranit. Stručně řečeno, věřím v odbory a myslím si, že všichni lidé, kteří mají z práce odborů užitek, jsou morálně zavázáni pomáhat ze všech svých sil ve společném zájmu, který prosazuje odborový svaz. Odbory, i když je tvoří členové, nepatří členům, ale spíše mají ve svěřenství něco pro ty, kteří zde budou v budoucnu.“

Valeo na Facebooku
Valeo na Youtube